1. محمد عابدی , علی ساعتچی , تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل , مطالعات فقه و حقوق اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۴۷-۲۶۴
  2. محمد عابدی , سمیه اکبرپورسکه , مسوولیت وکلای متعدد , وکیل مدافع , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۰۹-۱۳۶
  3. اعظم امینی , محمد عابدی , امکان سنجی حل و فصل اختلافات در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک , علوم سیاسی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۲۹-۱۵۰
  4. محمد عابدی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , امیر سعیدی , موانع مسئولیت والدین در برابر فرزندان , وکیل مدافع , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۹۱-۱۰۵
  5. محمد عابدی , تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت , دانشنامه حقوق اقتصادی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱-۲۱
  6. محمد عابدی , علی ساعت چی , فرزاد جاویدی آل سعدی , وکالت در مقام بیع , پژوهش حقوق خصوصی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۰۱-۱۱۹
  7. محمد عابدی , ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان , فقه و حقوق خانواده , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵-۲۷
  8. محمد عابدی , حسین صفوی شاملو , تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج , مطالعات فقه و حقوق اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۴۵-۱۶۸
  9. محمد عابدی , تحلیل اقتصادی و حقوقی شرط کیفری , دانشنامه حقوق اقتصادی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۵۷-۷۷
  10. محمد عابدی , هادی طاهری , مصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آن , وکیل مدافع , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵-۱۷
  11. محمد عابدی , شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له , وکیل مدافع , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۱۲۰-۱۲۹