1. محمد عابدی , وجه التزام برای تاخیر در دیون پولی , نخستین همایش ملی حقوق ونظام بانکی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
  2. محمد عابدی , راهکار قانون مجازات اسلامی در مورد مسوولیت مدنی سبب مجمل و قلمرو اعمال آن در خطای پزشکی , چهارمین همایش طب و قضا , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
  3. محمد عابدی , معمای تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی با تاکید بر مسوولیت مدنی اسباب و عوامل متعدد در خطاهای پزشکی , چهارمین همایش طب و قضا , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
  4. محمد عابدی , اصل تساوی مرد و زن از دیدگاه حقوق خصوصی , همایش قرآن،حقوق،سیاست و روابط بین الملل , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۵
  5. محمد عابدی , آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه , اولین همایش ملی مهاجرت-نظم و امنیت , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۲